Gammel elevdag

Den 18. februar var en særlig dag, hvor eleverne fra de 2 forrige år kom på besøg. Personalet var klare til at tage imod alle eleverne og det blev en meget hyggelig dag med tøndeslagning og fastelavnsboller i alle mulige former. Det var sjovt at se alle de unge mennesker igen, nu de er taget videre på deres livs vej, men besøger igen fordi et efterskoleår er et år med selvsudvikling, venskab og livserfaringer. Mange tak til allesammen, der var med til at gøre denne dag helt speciel.